«Хива Универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши Санок комиссиясининг

«Хива Универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти акциядорларининг

навбатдан ташқари умумий йиғилиши Санок комиссиясининг

 

Б А Ё Н И

 

«19»  Март  2021 йил                                                                                               Хива шаҳар

 

 Катнашдилар:

 

  1. Абдуллаев Сапарбой - санок комиссияси раиси
  2. 2. Махмудов Улуғбек  - санок комиссияси аъзоси
  3. Абдалниязова Мухаббат - санок комиссияси аъзоси

 

К У Н   Т А Р Т И Б И :

 

    1.Кузатув кенгашини аъзолигига номзодлар тўғрисида.

    2.Жамиятимизни   6,8 гектар ер  майдони   ўрнига   ажратилган  4,5 гек  ер    

    майдонини  орасидаги  фарқ  масаласи  тўғрисида.

    3.Жамият   акциядорлари     ва   тадбиркорларига     конун     доирасида    

    тадбиркорлик  фаолиятини ривожлантириш  мақсадида банк томонидан 

    кредит ажратиш.  

    4.Давлат солик инспекцияси  ходимлари   томонидан    жамиятимиздаги   

    тадбиркорлардан мавжуд  бўлган  қарздорликларни   ундириш  бўйича 

    амалий  ёрдам  кўрсатиш.

    5.Кузатув  кенгашининг  2020 йил 2-ноябрдаги  баённомасини  тасдиқлаш.

    6.”Хива  Дехкон  бозори” МЧЖ дан     бўлган    қарзорликни   ундириш.

    7.Жамиятимизда     олиб    борилаётган   курилиш     ишларини    тугаш      

    муддатини  куриб  чиқиш.       

    8.Жамиятимиздаги       битказилган     турғун    савдо      шахобчаларини    

    акциядорлар,мулкдорлар  ва тадбиркорларга  тақсимлаш.   

             

                                                     Э Ш И Т И Л Д И :

 

    Хурматли  акциядорлар!

        Санок  комиссияси  аъзолари  томонидан     жамият    акциядорларини навбатдан ташқари  умумий  йиғилишида   иштирок  килаётган  акциядорлар  овоз  бериш  натижалари  рўйхатга  олинганда жами 9191515 та, оддий  овоз   берувчи  акциялари эгаси бўлган акциядорлардан 6645729 дона оддий овоз берувчи акцияларга эгалик килган  44 акциядор  катнашди. Бу умумий  овозлар   сонининг  72,3  % ни ташкил этади.

Йигилиш кун тартибидаги масалаларга овоз бериш учун йигилишда катнашган  барча  акциядорларга овоз бериш бюллетенлари таркатилди. Кун тартибига киритилган масала буйича берилган  овозлар  хисобланганда  куйидагилар маълум бўлди:

 

 

    Кун таркибидаги 1-масала бўйича                   Кун таркибидаги 2-масала бўйича

    Тарафлар:   6645729 овоз   100 фоиз                       Тарафлар:   6645729 овоз   100 фоиз

     Қаршилар:   6645729 овоз   100 фоиз                                Қаршилар:   6645729 овоз   100 фоиз

     Бетарафлар: 6645729 овоз   100 фоиз                      Бетарафлар: 6645729 овоз   100 фоиз

 

    

 

 

 

 

 

 

    Кун таркибидаги 3-масала бўйича                   Кун таркибидаги 4-масала бўйича

    Тарафлар:   6645729 овоз   100 фоиз                       Тарафлар:   6645729 овоз   100 фоиз

     Қаршилар:   6645729 овоз   100 фоиз                                Қаршилар:   6645729 овоз   100 фоиз

     Бетарафлар: 6645729 овоз   100 фоиз                      Бетарафлар: 6645729 овоз   100 фоиз

 

    Кун таркибидаги 5-масала бўйича                   Кун таркибидаги 6-масала бўйича

    Тарафлар:   6645729 овоз   100 фоиз                       Тарафлар:   6645729 овоз   100 фоиз

     Қаршилар:   6645729 овоз   100 фоиз                                Қаршилар:   6645729 овоз   100 фоиз

     Бетарафлар: 6645729 овоз   100 фоиз                      Бетарафлар: 6645729 овоз   100 фоиз

 

КУМУЛЯТИВ   ОВОЗ   БЕРИШ:

 

Кузатув  кенгаши  аъзолари

тарафдор

фоиз

қарши

фоиз

бетараф

I

Хасанов  К

 

 

6645729

100

 

II

Икрамов Ж

 

 

6645729

100

 

III

Жуманиязов С

 

 

 

 

 

IV

Рахимов Б

6645729

100

 

 

 

V

Тангриева  З

6645729

100

 

 

 

VI

Бабаев Х

6645729

100

 

 

 

VII

Абдуллаев  Ж

6645729

100

 

 

 

 

 

     Кун таркибидаги 7-масала бўйича                 Кун таркибидаги 8-масала бўйича

    Тарафлар:   6645729 овоз   100 фоиз                       Тарафлар:   6645729 овоз   100 фоиз

     Қаршилар:   6645729 овоз   100 фоиз                                Қаршилар:   6645729 овоз   100 фоиз

     Бетарафлар: 6645729 овоз   100 фоиз                      Бетарафлар: 6645729 овоз   100 фоиз

 

Қ а р о р    қ и л а д и:

 

     Кун тартибидаги 1-масала бўйича тарафдор овозлар 100%ни ташкил қилгани учун қабул қилинди.

     Кун тартибидаги 2-масала бўйича тарафдор овозлар 100%ни ташкил қилгани учун қабул қилинди.

     Кун тартибидаги 3-масала бўйича тарафдор овозлар 100%ни ташкил қилгани учун қабул қилинди.

     Кун тартибидаги 4-масала бўйича тарафдор овозлар 100%ни ташкил қилгани учун қабул қилинди.

     Кун тартибидаги 5-масала бўйича тарафдор овозлар 100%ни ташкил қилгани учун қабул қилинди.

     Кун тартибидаги 6-масала бўйича тарафдор овозлар 100%ни ташкил қилгани учун қабул қилинди.

     Кун тартибидаги 7-масала бўйича тарафдор овозлар 100%ни ташкил қилгани учун қабул қилинди.

     Кун тартибидаги 8-масала бўйича тарафдор овозлар 100%ни ташкил қилгани учун қабул қилинди.

 

                    Қарор  тўғрилигига  имзо  чекувчилар санов комиссияси аъзолари:

 

 

  1. __________ Абдуллаев Сапарбой           Санок  комиссияси  раиси

 

  1. ___________ Махмудов Улуғбек                            Санок  комиссияси  аъзоси

 

  1. ___________ Абдалниязова Муҳаббат Санок  комиссияси  аъзоси

 

 

 

 

 

 

 

«Хива Универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти акциядорларининг

 навбатдан ташқари умумий йиғилиши Санок комиссиясининг

                                       Б А Ё Н И 

 

      «19» март 2021 йил                                                                                                   Хива шахар

 

 

   Катнашдилар:

 

  1. Абдуллаев Сапарбой  - санок комиссияси раиси
  2. Махмудов Улуғбек    - санок комиссияси аъзоси
  3. Абдалниязова Мухаббат  - санок комиссияси аъзоси

 

 

К У Н   Т А Р Т И Б И :

 

     1.«Хива Универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари  умумий  йиғилишни очиш  учун  кворумни  аниклаш.

(Маърузачи: С.Абдуллаев)

  

Э Ш И Т И Л Д И :

         Хурматли акциядорлар!

 

«Хива Универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини  ўтказиш 2021 йилнинг 24-февралдаги 16-сонли  «Хоразм хакикати» газетасида эълон берилди ва жамиятнинг корпоратив  Веб-сайтида WWW.Xiva-usk.uz  белгиланган тартибда жойлаштирилди.

         Эълонда  йиғилиш  ўтказиладиган  куни, вакти ва ўтказиладиган  манзили аник равшан  ёзилган.

         Жамият  акциядорларини  навбатдан ташқари умумий  йиғилишини очиш учун  кворум 60 фоиздан  кам булмаслиги  керак.

         Бугунги  йиғилишимизда иштирок  қилаётган  акциядорларга  блютен тарқатилиб, йиғилишда  6438688 овоз 70,2 фоиз  бўлган Хива шаҳар  Хокими Т.Давлетов ва 207041 овоз        2,1 фоиз  ташкил килувчи  акциядорлар  катнашяптилар.

        Йиғилиш  кворуми  72,3  фоизни ташкил қилгани  аникланди. Санок  комиссияси  йиғилиши  санок  натижаларги кўра

 

                                                    Қ А Р О Р     Қ И Л А Д И:

 

1.19-март  2021 йил  «Хива  Универсал савдо комплекси» акциядорлик  жамиятининг  навбатдан  ташкари умумий  йигилишини очиш бўйича таркатилган  блютенларни  санок  комиссия  аъзолари томонидан  санашда  аникланган  натижа бўйича  навбатдан ташқари  умумий  йиғилишда  иштирок  қилаётган  акциядорлар  72,3 фоизни  ташкил  килгани  учун  йиғилишни  очишга  асос бор  деб  хисоблансин.

 

                         Карор  тўғрилигига  имзо  чекувчи санок  комиссияси  аъзолари:

 

           1._____________Абдуллаев  Сапарбой                   Санок комиссияси  раиси

        

           2._____________Махмудов  Улуғбек                      Санок  комиссияси аъзоси

        

           3._____________ Абдалниязова Мухаббат             Санок комиссияси  аъзоси